About

Titan Global là một công ty phát triển game trên thiết bị di động. Với sự phát triển bùng nổ của smartphone trong những năm vừa qua, nhu cầu giải trí nói chung và game nói riêng trên di động đang trở thành một ngành công nghiệp với giá trị rất lớn, vì vậy Titan Global được tạo ra với sứ mệnh thay đổi vị thế game việt, đồng thời mang niềm vui tới hàng triệu người trên thế giới.